www.knf.org.ua
» » Нейрофізіологічні методи в діагностиці уражень спинного мозку

Рекомендована література

Нейрофізіологічні методи в діагностиці уражень спинного мозку

 

Нейрофізіологічні методи в діагностиці уражень спинного мозку / під ред проф. Ю.І. Головченко. - Чернігів: ПАТ «ПІК« Десна », 2017. - 112 с.

Навчальний посібник висвітлює основні принципи застосування в неврології і нейрохірургії електрофізіологічних методів діагностики: електроміографії, магнітної стимуляції, реєстрації викликаних потенціалів при ураженнях спинного мозку і спинномозкових корінців.

Використано матеріали власних досліджень авторів, багаторічний досвід застосування рекомендацій Міжнародної федерації клінічної нейрофізіології IFCN (2005-2015) в клінічній практиці відділення функціональної діагностики ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України». Посібник містить значну кількість таблиць, схем і малюнків.

Навчальний посібник призначений для викладачів і студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів інтернів, неврологів, нейрохірургів, травматологів, лікарів функціональної діагностики, клінічних нейрофізіологів, слухачів курсів тематичного удосконалення системи післядипломної медичної освіти.

Передмова

Список скорочень

Глава 1. Питання діагностики хронічних уражень спинного мозку - міелопатії

1.1. Визначення миелопатии, класифікація

1.2. Клініко-топографічна характеристика уражень спинного мозку (міелопатії)

1.3. Комплексний підхід до діагностики миелопатии, місце і роль нейрофізіологічних методів в діагностиці мієлопатії

1.4. Завдання НФ діагностики

1.5. Характеристика основних нейрофізіологічних методів, що застосовуються в діагностиці мієлопатії

Моторні викликані потенціали (МВП)

Соматосенсорні викликані потенціали (ССВП)

Електроміографія (ЕМГ)

Електронейроміографія стимуляційна (ЕНМГ)

Принципи вибору нейрофизиологического методу діагностики ураження структур спинного мозку

Глава 2. Особливості нейрофізіологічної діагностики уражень спинного мозку на різних рівнях

 2.1. Ураження спинного мозку на шийному рівні

Клініко-неврологічне дослідження

Нейровізуалізуючі методи дослідження

нейрофізіологічна діагностика

Клінічний приклад 1

Клінічний приклад 2

Клінічний приклад 3

Клінічний приклад 4

2.2. Ураження спинного мозку на грудному рівні.

Клініка, нейрофізіологічна діагностика

Клінічний приклад 5

Клінічний приклад 6

Клінічний приклад 7

2.3. Ураження спинного мозку на поперековому рівні.

Клініка, нейрофізіологічна діагностика

Клінічний приклад 8

Клінічний приклад 9

2.4. Характеристика ураження попереково-крижових корінців спинного мозку

Клінічний приклад 10

Клінічний приклад 11

Глава 3. Принципи лікування мієлопатії, рекомендації *

Список літератури

Додатки

Передмова

Багаторічний досвід застосування нейрофізіологічних методів діагностики в лікувальній практиці і наукових дослідженнях ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України », а також у підготовці лікарів на курсах інформації і стажування за « Функціональної діагностики захворювань нервової системи: електро- троміграфія, викликані потенціали, транскраніальна магнітна стимуляція » переконує в необхідності більш глибокого знайомства нейрохірургів, неврологів, травматологів, клінічних нейрофізіологів, лікарів функціональної діагностики з сучасними досягненнями і вимогами до проведення нейрофізіологічної діагностики уражень спинного мозку .

Цей посібник є природним продовженням і розвитком ідей і принципів, на яких базувалося учебнометодічний посібник «Електрофізіологічні методи діагностики в нейрохірурії» за редакщею академіка B.I. Цимбалюка (2005). Всі нейрофізіологічні дослідження проведені на комп'ютерному багатофункціональному комплексі «Нейро-МВП-4» ( «Нейрософт», РФ) з використанням магнітного стимулятора «Нейро-МС» ( «Нейрософт», РФ). Керівництво видається за сприяння фірми «Спектромед - Україна» (Харків, Україна).

У написанні посібника важливу роль зіграли незабутнє спілкування з професором Б.М. Гехт і його колективом ( «Інститут патології і патологічної фізіології» РАМН) і багаторічне плодот творное співпрацю з доцентом С.Г. Ніколаєвим, членом експертної ради з електроміографії Товариства фахівців з нервово-м'язових хвороб.

Приєднуйтесь

Керівництво