top of page

Шановні колеги, друзі!

22.12.2022 о 18.00, пройшов вебінар присвячений використанню ССВП в клінічній практиці, обговоренню корисних лайфхаків, які зменшують артефакти реєстрації відповідей та час на комплексне обстеження пацієнта.

Основний доповідач вебінару д.мед.н. Третьякова А.І., завідувач відділення функціональної діагностики.

Викликаний потенціал — це електрична активність, що генерується в нервовій тканині у відповідь на подразник або когнітивне завдання (когнітивні або пов’язані з подіями)

-Існує багато типів потенціалів залежно від типу сенсорної стимуляції (слуховий, зоровий і соматосенсорний) або походження хвиль (спинномозковий, стовбуровий і корковий).
-Методика реєстрації та аналізу викликаних потенціалів має особливості щодо електроенцефалограми.  Необхідно застосовувати стимули, синхронізовані з початком отримання сигналу, і усереднювати численні вирівняні розгортки залежно від стимулу.
-Амплітуда викликаних потенціалів значно нижча за фонову електроенцефалографічну активність, тому необхідна техніка усереднення для усунення шуму та ізоляції активності, пов’язаної по фазі з подразником.

З цією метою використовуються методи автоматичного аналізу сигналу для отримання найкращого співвідношення сигнал/шум для запису, його зберігання, обробки, аналізу та клінічного оцінювання часово-просторових відносин певних компонентів, які виражають характеристики синхронізації генераторів нервовоі діяльності. Вони представлені в остаточному вигляді як нейрофізіологічний звіт, який повинен відображати об'єктивні дані, порівняльний висновок і діагностичне враження (за можливості).
Висновок повинен супроводжуватися графічною документацією.
Щоб бути достовірними, вони повинні ґрунтуватися на відповідності загальним умовам і мінімальним технічним вимогам, які сформульовані в «Стандартах клінічної практики записів викликаних потенціалів» та положеннях «Міжнародноі системи 10/20 IFCN". Отримані відповіді оцінюються у порівнянні з групою нормативних даних, специфічною для кожної лабораторії.

tel: 050 726 02 13 Валентина Миколаївна.

e-mail: knf.org.ua@gmail.com

bottom of page